Poduzeće za grafičko-izdavačku
djelatnost, tisak, trgovinu na
veliko i malo i posredovanje d.o.o.

Bistranska 19, 10000 Zagreb
tel.: 01 3639 987
fax: 01 3639 393
e-mail uprava: intergrafika@zg.tel.hr
e-mail proizvodnja: tisak@intergrafika.hr
 

 
 


 
 

Kontrola

Kontrola kvalitete proizvoda nepropusni je filter za "loše odrađeni posao". Reklamacija kupca za nas je nepoznata sintagma, jer kontrola kvalitete vašeg proizvoda nije Vaš, nego naš posao.